Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe pozyskane w ramach procesu dochodzenia roszczeń, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://dron.zmyslowski.pl. Właścicielem strony jest firma GigaMar Marcin Zmysłowski mieszcząca się w Niemczu przy ul. Elizy Orzeszkowej 21/1 w Polsce. Firma zajmuje się m.in. usługami videofilmowania ślubów i imprez okolicznościowych, videofilmowania i wykonywana zdjęć z drona, ale także jej głównym przeznaczeniem jest tworzenie oprogramowania dla firm. Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w tych obszarach działalności.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z prawem, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest GigaMar Marcin Zmysłowski mieszcząca się w Niemczu przy ul. Elizy Orzeszkowej 21/1 w Polsce NIP: 9532239752. GigaMar Marcin Zmysłowski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Dancyh GigaMar Marcin Zmysłowski ul. Elizy Orzeszkowej 21/1 86-032 Niemcz, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: marcin@zmyslowski.pl.

Dlaczego przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych

GigaMar Marcin Zmysłowski przetwarza dane osobowe z postanowieniami RODO przepisów o ochronie danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z rozpatrzeniem Pani/Pana roszczenia o wypłatę odszkodowania. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochorny prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich.

Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:

  • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, komornik, organy państwowe)
  • podmioty świadczące na rzecz GigaMar Marcin Zmysłowski usługi informatyczne, podatkowe, księgowo-finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne
  • podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową, z którym Administrator zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
  • podmioty poszkodowane w wyniku działań osób trzecich, instytucje kredytowe i płatnicze, nabywcy wierzytelności

Ponadto dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności

Czy Pani/Pana dane osobowe zostane przesłane do państwa trzeciego (poza Unią Europejską).

Dane mogą być przekazane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”) tylko w przypadku, gdy korzystamy z dodatkowych wtyczek, czyli oprogramowania, którego twórcy pochodzą z krajów spoza Unii Europejskiej.

Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GigaMar Marcin Zmysłowski lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do:

  • żadania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostosowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią (art. 21 ust. 1 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych.

Czy dostarczenie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do rozpatrzenia roszczenia. W przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe rozpatrzenie roszczenia.

W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Media Sklep

Jeśli jesteś zainteresowany kupnem zdjęcia możesz dokonać zakupu, korzystając z przeszukiwarki dostępnej w prawej belce i po wyszukaniu galerii, klikając w dany link. Następnie należy kliknąć w zdjęcia i ikonkę koszyka. Następnie zostaniesz poprowadzony do koszyka płatności i będziesz mógł dokonać płatności za pomocą usługi PayPal (www.paypal.com).

Po zakupie cyfrowego zdjęcie pojawi się link do wszystkich zakupionych przez Ciebie zdjęciach bez znaku wodnego i w cenie opisanej w dziale „Cennik”.

Zdjęć nie wolno Ci rozpowszechniać ani odsprzedawać bez zgody autora. Możesz je użyć na 1 witrynie internetowej. Wystawiamy faktury. Prosimy po zakupie o podanie danych do faktury.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu Twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Osadzone treści z innych witryn

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.